وزارت نفت

پرتال تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت این پرتال بخشی از پروژه کلان تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت کشور می‌باشد که با هدف اطلاع رسانی و ارتباط مستقیم با کاربران پرتال تولید گردیده است. Ep.mop.ir .این پروژه در سال 1393 انجام گردید

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
اطلاعاتی یافت نشد.
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول

    اطلاعاتی یافت نشد.