وزارت بهداشت

پرتال شبکه هوشمند اطلاعات بهداشت (شهاب) پروژه شهاب به منظور جمع آوری اطلاعات و سر شماری خانوارها در وزارت بهداشت انجام گردید، در پرتال شهاب اطلاعات کاملا یکپارچه گردآوری گردیده و برای برنامه ریزی های کلان مورد استفاده قرار گرفت. این پروژه در سال 1394 انجام گردید.

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
اطلاعاتی یافت نشد.
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول

    اطلاعاتی یافت نشد.