همشهری

در سال 1393 همشهری مجلات و مقالات خود را در قالب پرتال گروه مجلات همشهری آنلاین و تحت وب ارائه داد، هر مجله در قالب با شکل‌های زیبا تولید شده و مجموعه این 20 وب سایت در پرتال قالب پرتال همشهری دیده می‌شود. همچنین پرتال همشهری که دارای امکانات درون سازمانی مانند رزو غذا و غیره است توسط خانه وب انجام شد. در سال 94 پروژه فروش مجلات همشهری در پرتال فروش HamashahriMarket.com انجام گردید و با یک ساختار یکپارچه و منسجم و انعطاف پذیر قابلیت فروش کلیه مجلات بر وی پرتال فروش امکان پذیر گردید.

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
تکمیل 1 22:00 22:00 100
پشتیبانی 2 - - 0
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول