مپنا

پروژه پرتال مپنا پایان سال 95 با هدف ساماندهی و یکپارچه سازی تمامی زیر مجموعه های مپنا آغاز به کار کرد که در حال حاضر پرتال اصلی مپنا و شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا انجام شده است. در پرتال سرمایه گذاری مپنا یکپارچه شدن پرتال با سامانه بورس را اطلاعات کارکنان از ویژگی های آن است.

پروژه

ایجاد اجزای مدیریت پروژه
پروژه:
عنوان:
شماره:
توضیحات:

فازها

نام شماره توضیحات زمان تخمینی زمان واقعی درصد پیشرفت
تکمیل فاز 1 1 278:30 278:00 100
زبان دوم 2 16:00 21:00 100
فیلتر بر اساس کانبان:

فهرست تمام تسک ها

همه

کد

عنوان

تخمین

طول انجام

کانبان

مسئول